Polsko-niemieckie spotkanie studentów

Razem - Zusammen
03.03.2019 bis 10.03.2019

Planowany termin spotkania 03-10.03.2019 r. W spotkaniu mają uczestniczyć przyszli wychowawcy przedszkoli z Polski i Niemiec.

Deutsch-polnischer Austausch für zukünftige pädagogische Fachkräfte. Informationen auf Deutsch siehe unten.

Projekt składa się z dwóch spotkań, jedno spotkanie odbywa się w ośrodku edukacyjnym Kurt Löwenstein w Werneuchen pod Berlinem. W spotkaniu mają uczestniczyć przyszli wychowawcy przedszkoli z Polski i Niemiec.

Projekt jest dofinansowywany ze środków Polsko-NIemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu "Razem osiągniemy więcej".

Planowany termin spotkania 03-10.03.2019 r.

Drugie spotkanie odbędzie się w Pałacu w Morawie w październiku lub listopadzie 2019.

Studenci z Polski muszą uiścić opłatę w wys. 50 euro za udział w tygodniowym spotkaniu. Ponadto ponoszą koszty dojazdu, ale te są częściowo zwracane. Wysokość zwrotu kosztów podróży to ok. 280 zł. Zwrot kosztów podróży nastąpi po zakończeniu projektu.

Spotkanie w Morawie będzie bezpłatne,  na to spotkanie nie będzie jednak zwrotu kosztów podróży.

Organizacja dojazdu leży po stronie studentów.

Studenci biorą udział w spotkaniu razem z opiekunem spotkania ze strony Państwa uczelni. Założeniem projektu jest to, aby projekty były przygotowane wspólnie przez pedagogów uczelni i pedagogów tzw. kształcenia pozaformalnego, czyli właśnie ośrodka edukacyjnego Kurt Löwentstein. Szczególnie istotna będzie również partycypacja młodzieży. Dni projektowe, warsztaty tematyczne lub wizyty np. w przedszkolach mają zachęcić młodzież do odbycia w drugim etapie projektu indywidualnych praktyk zawodowych, które mają trwać przynajmniej miesiąc. Doświadczenie zdobyte podczas spotkań  i następnie w czasie praktyk: życie w nowym otoczeniu, przełamywanie barier, praca w wielojęzycznych zespołach – to doświadczenia, które ułatwią im w przyszłości start w życie zawodowe.

Zakładamy, że studenci przyjadą z opiekunem ze swojej uczelni.

Spotkanie będzie odbywać się bądź w j. angielskim bądź po polsku i niemiecku z tłumaczem.

Podczas projektu będzie pośrednik językowy.

Za zorganizowanie projektu będzie odpowiedzialny przede wszystkim wyznaczony pracownik ośrodka Kurt Löwenstein podczas spotkania w Niemczech i pracownik Fundacji św. Jadwigi podczas spotkania w Morawie.

Ze strony Państwa uczelni i szkoły z Berlina oczekujemy współpracy na etapie przygotowania i przeprowadzenia samego programu merytorycznego spotkania a ze strony studentów zaangażowania.

Ubezpieczenie na czas wyjazdu leży również po stronie studentów lub ich macierzystej uczelni.

Projekt jest wspierany merytorycznie i finansowo przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w ramach programu "Razem osiągniemy więcej" i jest objęty patronatem Małżonek Prezydentów Polski i NIemiec.

Organizacją praktyk dla zainteresowanych uczestników zajmuje się Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Absolwenci praktyk otrzymają certyfikaty podpisane przez Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec.

W ramach miesięcznych praktyk studenci będą mieli opłacony nocleg i śniadanie i dodatkowo otrzymają dziennie 24 euro kieszonkowego.

W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

Marzena Muszyńska-Szwegler

Fundacja św. Jadwigi

marzena.szwegler@morawa.org

+48 607 512 722

---

Deutsch-polnischer Austausch für zukünftige pädagogische Fachkräfte

Vom 3. bis 10. März 2019 findet in der Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein ein Seminar unter dem Titel „Zusammen kommen wir weiter!“ statt, das zukünftigen pädagogischen Fachkräften aus Polen und Deutschland den Austausch ermöglicht.

Inhaltlich soll es um folgende Fragen gehen:

  • Wie funktioniert das jeweilige Erziehungs- und Bildungssystem für Kinder und Jugendliche im außerschulischen Bereich?
  • Wie können Haltungen gegen Ausgrenzung und Vorurteile entwickelt und vermittelt werden?
  • Wie können digitale Medien die berufliche Praxis unterstützen?

Nach einem ausführlichen Kennenlernen finden in der Bildungsstätte kreative Werkstätten statt, in denen die Teilnehmenden von- und miteinander lernen können. Als Medien werden angeboten:

  • Video / Film – Von YouTube bis Art-Kurzfilm
  • Theater – Forum- und Improvisationstheater
  • Digital Tools – Vom Foto zum Gif
  • Spoken Words – Die Kunst zu Schreiben & Sprechen
  • Audio – Podcast über den Austausch entwickeln

Zwei Tage werden in Berlin verbracht, in der Fachschule für Sozialpädagogik Anna Freud und in den Praktikumsstellen der deutschen Teilnehmenden. Am Ende des Seminars werden die Ergebnisse in einem Blog zusammengefasst und veröffentlicht.

Im Oktober oder November 2019 ist eine Rückbegegnung in der Bildungsstätte Hedwig geplant. Die Teilnehmenden haben außerdem die Möglichkeit, 2019 oder 2020 ein Praktikum in Polen zu absolvieren.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 120,- Euro.

Kontakt und Ansprechpartner:

Frank Feuerschütz
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Chaussee 8-10
16356 Werftpfuhl


Tel.: +49 33398 - 8999-16
E-mail: f.feuerschuetz@kurt-loewenstein.de

Das Projekt wird aus Mitteln des Deutsch-polnischen Jugendwerks (DPJW) im Rahmen des Programms "Zusammen kommen wir weiter" kofinanziert.